STRUKTUR PENGURUS LITERASI 

 

Pembina : Tita Azizah, S.Pd.I

Ketua : Eki Lawa (XI IPS 3)

Sekretaris : Ghina Syifa Qolbiyah (XI MIPA 3)

Bendahara : Dwiyanti (XI MIPA 3)

Publikasi dan Dokumentasi : 1. Diana (XI MIPA 3) 

                                                  2. M. Wahyu Kurniawan (XI MIPA 1)

Even dan Peningkatan Mutu : 1. Kurniawan Hidayat (XI MIPA 2)

                                                2. Raju Rifa'i (XI MIPA 1)